Resource Subject: Parent support groups

Ymddiriedolwyr yw un o’r rolau mwyaf arwyddocaol o fewn elusen a sut mae’n rhedeg, maent yn gyfrifol am waith yr elusennau, sut mae’n gweithredu’n gyfreithlon a mwy. Y wybodaeth yma yw rhoi dealltwriaeth i chi o’u rôl a’r hyn y mae’n ei olygu i’ch grŵp cymorth.

Er mwyn sicrhau bod gan eich grŵp y statws cywir, a gallu gwneud cais am bethau fel cyllid, neu gael mynediad at grantiau a hyfforddiant er enghraifft mae angen i chi gael eich adnabod fel elusen. Peidiwch â chynhyrfu, mae’r holl wybodaeth yma i chi yn ogystal â gwybodaeth i asiantaethau eraill yno i wneud hyn mor syml a hawdd ag y gallwch fod fel y gallwch ganolbwyntio ar gefnogi eich aelodau.

Weithiau gellir gwahodd cynrychiolwyr grwpiau cymorth lleol i siarad, neu i rannu gwybodaeth am eu gwaith neu eu nodau, gall hyn fod er mwyn ceisio sicrhau cyllid, neu efallai eich bod am hyrwyddo ymgyrch. Yma mae gennym rywfaint o arweiniad i’ch helpu i wneud y gorau ohono ac awgrymiadau sy’n ddefnyddiol i ni o ran siarad cyhoeddus.

Bydd pecyn rhif 5 yn eich helpu i gynllunio diwrnod eich teulu, drwy edrych ar leoliadau a sut i archebu yn ogystal â chadw mewn cyllideb.

Yn union fel cadw eich grŵp i fynd, gall cadw eich grŵp wedi’i ariannu fod yn bryder, yn enwedig pan fydd gennych gymaint i’w gynnig i deuluoedd a syniadau creadigol anhygoel ond efallai y byddant yn costio ychydig neu lawer, dyma ni’n rhoi arweiniad helaeth a llwybrau defnyddiol i chi eu harchwilio i gael rhywfaint o arian i mewn i’ch grŵp cymorth a dod â’ch syniadau’n fyw.

Weithiau gall ehangu eich grŵp neu ei gadw i symud ymlaen daro rhai heriau, ond mae hyn yn arferol felly peidiwch â bod yn galed arnoch chi’ch hun, dyma ni’n darparu rhai awgrymiadau ac arweiniad ar bethau y gallwch chi eu gwneud i oresgyn yr her hon a’i chadw’n symud ymlaen a’ch helpu i gyrraedd eich nodau.

Bydd y pecyn Cyflwyniad i Gyfathrebu yn rhoi rhywfaint o arweiniad i chi ar ddatganiadau i’r wasg, siarad â’r cyfryngau, sefydlu eich cyfathrebiadau eich hun a hefyd trafod cyfryngau cymdeithasol a sut i’w ddefnyddio’n effeithiol ar gyfer eich grŵp, a mwy.

Bydd y pecyn cyntaf yn rhoi gwybodaeth i chi am beth i’w wneud cyn dechrau grŵp cymorth i rieni a chyngor ynghylch dechrau eich grŵp.

The role and responsibilities of trustees for Welsh local support groups.

Tips on public speaking for parent carer support groups.

An introduction to legal structures for parent support groups.

A list of our guides for parents and professionals.

Role and responsibilities of trustees for parent support groups.

Help for parents who would like to start a local parent support group.

How to attract and keep members for parent support groups.

How to write press releases, newsletters, flyers, posters, and social networking – for parent support groups in Wales.

Ideas to help with fundraising for parent support groups.