Resource Type: Briefings

Policy briefing outlining what needs to change to improve the special educational needs system for disabled children in England.

Ymddiriedolwyr yw un o’r rolau mwyaf arwyddocaol o fewn elusen a sut mae’n rhedeg, maent yn gyfrifol am waith yr elusennau, sut mae’n gweithredu’n gyfreithlon a mwy. Y wybodaeth yma yw rhoi dealltwriaeth i chi o’u rôl a’r hyn y mae’n ei olygu i’ch grŵp cymorth.

Er mwyn sicrhau bod gan eich grŵp y statws cywir, a gallu gwneud cais am bethau fel cyllid, neu gael mynediad at grantiau a hyfforddiant er enghraifft mae angen i chi gael eich adnabod fel elusen. Peidiwch â chynhyrfu, mae’r holl wybodaeth yma i chi yn ogystal â gwybodaeth i asiantaethau eraill yno i wneud hyn mor syml a hawdd ag y gallwch fod fel y gallwch ganolbwyntio ar gefnogi eich aelodau.

Weithiau gellir gwahodd cynrychiolwyr grwpiau cymorth lleol i siarad, neu i rannu gwybodaeth am eu gwaith neu eu nodau, gall hyn fod er mwyn ceisio sicrhau cyllid, neu efallai eich bod am hyrwyddo ymgyrch. Yma mae gennym rywfaint o arweiniad i’ch helpu i wneud y gorau ohono ac awgrymiadau sy’n ddefnyddiol i ni o ran siarad cyhoeddus.

Bydd pecyn rhif 5 yn eich helpu i gynllunio diwrnod eich teulu, drwy edrych ar leoliadau a sut i archebu yn ogystal â chadw mewn cyllideb.

Yn union fel cadw eich grŵp i fynd, gall cadw eich grŵp wedi’i ariannu fod yn bryder, yn enwedig pan fydd gennych gymaint i’w gynnig i deuluoedd a syniadau creadigol anhygoel ond efallai y byddant yn costio ychydig neu lawer, dyma ni’n rhoi arweiniad helaeth a llwybrau defnyddiol i chi eu harchwilio i gael rhywfaint o arian i mewn i’ch grŵp cymorth a dod â’ch syniadau’n fyw.

Weithiau gall ehangu eich grŵp neu ei gadw i symud ymlaen daro rhai heriau, ond mae hyn yn arferol felly peidiwch â bod yn galed arnoch chi’ch hun, dyma ni’n darparu rhai awgrymiadau ac arweiniad ar bethau y gallwch chi eu gwneud i oresgyn yr her hon a’i chadw’n symud ymlaen a’ch helpu i gyrraedd eich nodau.

Bydd y pecyn Cyflwyniad i Gyfathrebu yn rhoi rhywfaint o arweiniad i chi ar ddatganiadau i’r wasg, siarad â’r cyfryngau, sefydlu eich cyfathrebiadau eich hun a hefyd trafod cyfryngau cymdeithasol a sut i’w ddefnyddio’n effeithiol ar gyfer eich grŵp, a mwy.

Bydd y pecyn cyntaf yn rhoi gwybodaeth i chi am beth i’w wneud cyn dechrau grŵp cymorth i rieni a chyngor ynghylch dechrau eich grŵp.

Tips on public speaking for parent carer support groups.

Terms and responsibilities of parent carer participation grant 2019-20

An introduction to legal structures for parent support groups.

Role and responsibilities of trustees for parent support groups.

Help for parents who would like to start a local parent support group.

How to write press releases, newsletters, flyers, posters, and social networking – for parent support groups in Wales.

Ideas to help with fundraising for parent support groups.

Help for parents who would like to start a local parents’ group in Wales.