Group Action Pack: Cadw Eich Grwp I Fynd – Cymru

1 min read

Thursday 1 July 2021

Tags: wales, support group

Weithiau gall ehangu eich grŵp neu ei gadw i symud ymlaen daro rhai heriau, ond mae hyn yn arferol felly peidiwch â bod yn galed arnoch chi’ch hun, dyma ni’n darparu rhai awgrymiadau ac arweiniad ar bethau y gallwch chi eu gwneud i oresgyn yr her hon a’i chadw’n symud ymlaen a’ch helpu i gyrraedd eich nodau.