Group Action Pack: Rôl ymddiriedolwyr – Cymru

1 min read

Friday 2 July 2021

Tags: wales, support group

Ymddiriedolwyr yw un o’r rolau mwyaf arwyddocaol o fewn elusen a sut mae’n rhedeg, maent yn gyfrifol am waith yr elusennau, sut mae’n gweithredu’n gyfreithlon a mwy. Y wybodaeth yma yw rhoi dealltwriaeth i chi o’u rôl a’r hyn y mae’n ei olygu i’ch grŵp cymorth.