Group Action Pack: Siarad cyhoeddus i rieni – Cymru

1 min read

Friday 2 July 2021

Tags: wales, support group

Weithiau gellir gwahodd cynrychiolwyr grwpiau cymorth lleol i siarad, neu i rannu gwybodaeth am eu gwaith neu eu nodau, gall hyn fod er mwyn ceisio sicrhau cyllid, neu efallai eich bod am hyrwyddo ymgyrch. Yma mae gennym rywfaint o arweiniad i’ch helpu i wneud y gorau ohono ac awgrymiadau sy’n ddefnyddiol i ni o ran siarad cyhoeddus.