Group Action Pack: Strwythurau cyfreithiol ar gyfer grwpiau cymorth – Cymru

1 min read

Friday 2 July 2021

Tags: wales, support group

Er mwyn sicrhau bod gan eich grŵp y statws cywir, a gallu gwneud cais am bethau fel cyllid, neu gael mynediad at grantiau a hyfforddiant er enghraifft mae angen i chi gael eich adnabod fel elusen. Peidiwch â chynhyrfu, mae’r holl wybodaeth yma i chi yn ogystal â gwybodaeth i asiantaethau eraill yno i wneud hyn mor syml a hawdd ag y gallwch fod fel y gallwch ganolbwyntio ar gefnogi eich aelodau.