Leaflet: Respiratory syncytial virus (RSV) – Somali

1 min read

Tuesday 22 March 2022

Tags: medical information, health care, winter health, baby and toddler health

La soodag, buuga-yar, si aad u hesho warfaafin iyo calaamahada cudur ka keena infagshanka khatarta ah ee laabta/xabadka ee ku dhaca dhalaanka iyo socod-baratada.